Arheološki muzej

0

Arheološki muzej u Zagrebu osnovan je 1864. godine. Smješten je u historicističkoj palači Vranyczany-Hafner na Zrinjevcu. Vrijedan muzejski fundus od približno 460 000 predmeta sistematiziran je u odgovarajućim zbirkama. Pretpovijesna zbirka prikaz je razvoja brojnih kultura, od paleolitičkog razdoblja do mlađeg željeznog doba.

Opći podaci

Kameni spomenici iz grčkog i rimskog razdoblja, raznovrsnog sadržaja i namjene, jedan su od značajnih segmenata bogate antičke zbirke Arheološkog muzeja. Širi izbor rimske kamene spomeničke građe, sistematiziran u nekoliko tematskih cjelina, izložen je manjim dijelom u prizemlju muzejske zgrade, a većim dijelom na prostoru dvorišta-vrta Muzeja, pod trijemom i u slobodnom prostoru. Izloženi su odabrani kameni spomenici – miljokazi, počasni natpisi, monumentalne statue, žrtvenici, nadgrobne stele, sarkofazi i dr. – poglavito oni većih dimenzija i težine.

Stalni postav muzeja

3. kat: stalni postav Pretpovijesne i Egipatske zbirke
2. kat: stalni postav Antičke zbirke: Grčke vaze, spomenici grčke kolonizacije istočne obale Jadrana,  Rimska vojna oprema, Urbanizacija, Svakodnevni život.
Prizemlje: stalni postav Numizmatičke zbirke

Lapidarij – Arheološki park u dvorištu Muzeja – Prezentacija zbirke kamenih spomenika iz rimskog doba.

Lokacija muzeja: Arheološki muzej Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19. Lokaciju na karti pogledajte OVDJE.

Više o radnom vremenu i cijeni ulaznica pogledajte OVDJE