BESPLATNI Glazbeni dani

0

Društveni centar Borovje kao program Hrabrog telefona aktivno radi na prevenciji neprihvatljivog ponašanja djece i mladih što uključuje i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Organiziraju Glazbene dane u sklopu kojega će djeca i mladi do 18 godina tijekom lipnja 2021. i potom nakon ljeta, imati priliku održavati glazbene probe u prostoru Društvenog centra Borovje.

Prijave i dogovor termina na email: drustvenicentar@hrabritelefon.hr