Na sam fašnik možete doći u Kreativnu radionicu Pedagoškog odjela Muzeja za umjetnost i obrt i na brzinu izraditi masku. Ovdje ćete biti fotografirani i izloženi na muzejskim mrežama.
Tema će biti inspirirana izložbama Balet i strast- donacija Jelka Yureshe te Akiko Sato: Draw Attention! Izložba za crtanje u Stalnom  postavu.

Termin održavanja: utorak | 13.02.2018. | 10:00-19:00